Nek- en schouderklachten

Nek- en schouderklachten

‘Ik heb de laatste tijd veel last van mijn nek en schouders. Wat doe ik verkeerd?’

Een situatie uit onze dagelijkse praktijk: sceptisch zat hij tegenover me met zijn armen over elkaar geslagen. Slijtage aan de nekwervels en weinig mobiliteit in de nek en schouders. Tijdens het onderzoek zag ik dat de spieren in zijn nek ontzettend strak stonden, en om geen valse verwachtingen te scheppen, lichtte ik voorzichtig mijn conclusie uit het onderzoek toe en vertelde ik waar we mee bezig zouden gaan in de behandeling. Uit de blik in zijn ogen kon ik aflezen dat hij er maar weinig vertrouwen in had. Iets wat ik hem niet kwalijk kon nemen, aangezien dit de zoveelste therapie was.

Na de eerste behandeling gaf hij aan dat de klachten onveranderlijk bleven. Omdat de klachten al langere tijd aanwezig waren, was dit ook geen realistische verwachting. Ik legde uit dat er helaas geen schakelaar op het lichaam zit en dat de veranderingen mogelijkerwijs soms zelfs na pas na een aantal behandelingen merkbaar zouden kunnen zijn. Ook na de tweede en derde behandeling bleef meneer sceptisch. Hij had immers nog steeds geen resultaat. Na de vierde behandeling gaf hij voorzichtig toe dat hij misschien toch wel wat verschil begon te voelen. Het voelde enigszins soepeler. Maar of dat nou aan de therapie te danken was?

Ik overtuigde hem ervan om toch vol te houden en de oefeningen dagelijks te blijven uitvoeren. Naargelang de behandelingen vorderden, en we ook meer gingen werken aan zijn houding en de dagelijkse activiteiten, werden de spieren in zijn nek steeds soepeler. Meneer merkte dat hij tijdens het autorijden over zijn schouder kon kijken; iets wat hij in tijden niet meer had gedaan, aangezien zijn gespannen spieren dat niet toelieten. Langzamerhand voelden de nek- en schouderspieren minder gespannen. En belangrijker nog: door het toepassen van een gunstige houding en de spierspanning op de juiste plaats had hij genoeg handvatten om verdere klachten te voorkomen.

In de bovenstaande casus is meneer behandeld volgens de methode Mensendieck. Oefentherapie Mensendieck is een houdings- en bewegingstherapie die de mens in zijn totaliteit benadert. We focussen ons niet alleen op de klachten, maar kijken ook naar omliggende factoren. Pijn kan een negatieve invloed hebben op verschillende aspecten. Dit kan zijn op uw ademhaling, concentratievermogen, slaap en stemming. Hierdoor ontstaat het gevaar dat u in een vicieuze cirkel belandt. In onze praktijk leert u een dergelijke situatie te doorbreken of te voorkomen.

Om u meer inzicht in uw eigen houding en voorkeuren te geven, bieden wij in april en mei 2019 een GRATIS houdingscheck aan van 15 minuten. Tijdens de check staat kort de klacht centraal, gevolgd door een observatie van uw houding. Tevens kunnen we adviseren voor een eventueel behandeltraject.

Reserveer vrijblijvend een plek door te bellen 06 – 3643 2494 of te mailen: mail@oefentherapiegieten.nl