Oefentherapie

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) is een houdings- en bewegingsleer die is ontwikkeld aan het einde van de negentiende eeuw. Een belangrijk onderdeel van de therapie is het inzicht en de bewustwording van de patiënt te vergroten ten aanzien van de houding, het bewegingspatroon en de klachten. Op die manier krijgt de cliënt zelf meer grip op de klachten en wordt die daardoor zelfredzamer. Dit bereiken we door informatie te geven, het gebruik van spiegels, zelf de houding te corrigeren, een oefenprogramma voor thuis en het geleerde toe te passen in het dagelijks leven.

Wij behandelen de volgende klachten

  • hoofdpijn en spanningsklachten
  • arbeidsgerelateerde klachten
  • rug- en bekkenklachten, arm- nek- en schouderklachten
  • ademhalingsklachten
  • motorische klachten
  • incontinentieklachten, heup-, knie- en voetklachten
  • chronische aandoeningen
  • slaapklachten
  • klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Oefentherapie versus Fysiotherapie

De kijk op de mens is verschillend, alhoewel vele wegen naar Rome leiden. Een oefentherapeut kijkt over het algemeen naar de mens als geheel en de fysiotherapeut kijkt lokaler naar de klachten. Dit zie je terug in de behandelwijze, waarbij de fysiotherapeut meer hands-on werkt en de oefentherapeut hands-off. Bij de oefentherapeut wordt er niet alleen gekeken naar het oplossen van de klacht, maar ook speelt bewustwording een belangrijke rol. Oefentherapeuten ondersteunen patiënten in een gedragsveranderingsproces. Zo krijgt de patiënt zelf grip op het herkennen en voorkomen van klachten en kan die hier ook zelf mee uit de voeten in het dagelijks leven.

Mensendieck versus Cesar

De basis van de therapieën is hetzelfde. Marie Cesar was bij Bess Mensendieck in de leer en vond dat de therapie wel iets dynamischer mocht. Hierdoor is eind jaren 30 een afsplitsing ontstaan. Tegenwoordig is het verschil nauwelijks meer zichtbaar en worden de beide therapieën in één adem genoemd. De beroepsverenigingen zijn al jaren geleden gerefuseerd en het zou kunnen dat dit op den duur ook met de opleidingen zal gebeuren.

PrestatiebeschrijvingTarief
Zitting Oefentherapie€ 31,50
Zitting Oefentherapie aan huis€ 42,00
Telefonische zitting€ 15,00
Screening (zonder verwijzing arts)€ 10,00
Intake en onderzoek na screening€ 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,00
Niet-nagekomen afspraak€ 20,00
Groepsbehandeling 4 personen€ 17,50
Groepsbehandeling 5 personen of meer€ 15,00

Tarieven

Onze praktijk is aangesloten bij vrijwel alle zorgverzekeraars. Oefentherapie Mensendieck wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. De wijze waarop u verzekerd bent, bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Bekijk hier hoeveel behandelingen u bij uw verzekering en pakket vergoed krijgt.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of door uw verzekeringspakket heen bent, dan kunt u hier de tarievenlijst van 2019 vinden.

Bekijk hier onze betalingsvoorwaarden en ons klachtenreglement.

Bekijk hier onze privacyreglement en onze privacy voorwaarden.